Projecten

Sustainable Energy

Duurzame energie is zoals reeds eerder aangegeven op onze site een prioriteit voor ons allen. Daarom heeft Coöperatie Burbanks Capital U.A. reeds lang geleden het belang ingezien van de meest duurzame en onuitputtelijke vorm van energie : geothermische energie.  Onuitputtelijk en zonder onderbreking indien eenmaal aangeboord. Helaas echter is deze fantastische bron van energie niet overal in de wereld beschikbaar. In het Noorden van Nederland zijn er 5 projecten gepland die zonder enige vervuiling of verstoring van de bodem, zonder enige onderbreking dus 24/7 energie zullen leveren aan huishoudens, bedrijven en overheden.

Recent is men ook in Belgisch Limburg begonnen met de eerste boringen voor de winning van Geothermische energie.

De kennis die wij hebben opgebouwd door onze aanwezigheid sinds 2005 in IJsland, komt ons heden goed van pas. Reeds in 2011 hebben wij de nodige rapporten laten maken via een dochteronderneming in de energie sector. Dit werd helaas genegeerd maar heden is men o.a. in België, Nederland en Duitsland en veel andere landen ter wereld,  op de goede weg.  Daar waar nodig kunnen wij daarom ook zorgen voor het inbrengen van de nodige expertise,  met onze in IJsland opgedane kennis en zakelijke partners. Nergens ter wereld wordt Geothermische energie in zulke grote hoeveelheden opgewekt als in IJsland.

Omdat Geothermische energie niet overal beschikbaar gemaakt kan worden, dienen we het winnen van duurzame energie ook uit te breiden naar andere duurzame,  onuitputtelijke bronnen: De  ZON !  Helaas gaat de zon ’s avonds onder en zijn we technisch nog niet in staat om op een duurzame manier,  de overdag gewonnen energie op te slaan voor gebruik ’s avonds en ’s nachts. Oplossingen zijn echter reeds in aantocht en zijn veelbelovend. Wij geloven daarom in de zon als vast onderdeel en leverancier van  en voor onze duurzame energiebehoeften.

Om de zon te gebruiken hebben we echter zonnepanelen nodig. Kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen die ook duurzaam geproduceerd zijn. Als Coöperatie volgen wij daarom nauwgezet de ontwikkelingen op van het Amerikaanse bedrijf Silicor Materials Inc. Die zijn in IJsland reeds bezig met alle voorbereidingen om in IJsland een fabriek te bouwen voor de duurzame productie van Silicium, de basisgrondstof voor kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen ! Dit is de onmisbare grondstof voor het maken van zonnepanelen. 

 

 

Copyrights ©2015: Coöperatie Burbanks Capital U.A.