Over ons

Actieve coöperatie

Wij zijn actief als coöperatie omdat wij geloven in samen ondernemen.

De voordelen van samen ondernemen zijn groot.  De Verenigde Naties heeft bij monde van haar Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon, 2012 uitgeroepen tot het jaar van de Coöperatie. Daar zijn belangrijke redenen voor.

Eerst en vooral realiseren we een absolute een absolute verlaging van de kosten. Daarnaast versterken we onze onderhandelingspositie bij het onderhandelen in de harde wereld van multinationals en internationale politiek. We kunnen als coöperatie ook sneller en sterker reageren op veranderingen en de zaken toespitsen op de noden van de leden. Ook juridisch staan we sterker, want als groep vertegenwoordigen we een factor om rekening me te houden. Een goed voorbeeld is de recente “klimaatzaak” in Nederland. Een juridische procedure van een groep burgers tegen de Staat der Nederlanden,  omwille van de opwarming van het klimaat en de plicht van de Nederlandse overheid om op een verantwoorde manier voor haar burgers te zorgen.  De Staat de Nederlanden heeft deze zaak in eerste aanleg verloren !

Met de coöperatie is de financiële verantwoordelijkheid van de deelnemers in de coöperatie ook afgeschermd. De aansprakelijkheid beperkt zich tot wat we samen hebben ingebracht in de coöperatie.

Behalve de bovenstaande redenen, is de coöperatie ook een ideale juridische structuur om de toegang tot de meest elementaire zaken die we als duurzame samenleving en economische entiteit dienen te waarborgen voor de toekomst.

Het is nu al duidelijk dat de basisvoorzieningen die wij als aandachtspunten hebben weergegeven op deze site, in de zéér nabije toekomst niet meer voor iedereen toegankelijk of beschikbaar  zullen zijn. Wij zien het als coöperatie als onze taak om samen met allen die deel wensen te nemen, deze voorzieningen op een sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde wijze veilig te stellen.


Onze kinderen hebben ook recht op een toekomst op onze planeet !
Onze visie
Health care
Wat nu reeds gebeurd in de medische wereld, zal door de explosieve groei van de wereldbevolking en het steeds ouder worden van de mens, nog sterker toenemen. Steeds langere wachtlijsten voor dringende medische ingrepen. De coöperatie legt hier de focus op een aantal primaire domeinen. De meest dringende zijn: Hart- en vaatziekten met preventieve sportgeneeskunde. Orthopedie met focus op ingrepen aan de heup- en kniegewrichten. Zoals reeds aangegeven, zullen steeds meer mensen beroep moeten doen op een van deze disciplines om op een redelijke en comfortabele manier oud te worden. Bij de link Projecten kunt u terugvinden wat wij hier samen met alle deelnemers op een actieve wijze aan doen of wat er op dit gebied op de agenda staat.
Watermanagement
Waarom Watermanagement kunt u zich afvragen. Het antwoord op de vraag ligt dichter bij u dan verwacht. Zonder schoon , duurzaam drinkwater is er geen leven mogelijk. Voor niemand ! De wereldwijde beschikbare voorraden drinkwater zijn schaars en niet voldoende om iedereen te voorzien van een minimale, dagelijkse hoeveelheid schoon, niet ziekmakend drinkwater . Dat dit een schokkende realiteit is kunnen we niet ontkennen. Er samen iets aan doen is de boodschap. De Verenigde Naties zijn hier zéér duidelijk over. De recentste uitspraak van haar Secretaris Generaal Ban Ki-Moon laat niets aan de verbeelding over. Reeds in 2010 werd er door de Verenigde Naties een duidelijke verklaring uitgegeven, waarin werd beschreven dat toegang tot schoon drinkwater een basisrecht voor de mens zou moeten zijn. Door het ontbreken van dit recht, zijn alle andere “duurzame” voornemens niet haalbaar! Water is essentieel in ons dagelijks bestaan en onmisbaar bij alles wat we doen. Heden leven reeds meer dan 750.000.000 mensen ( 750 miljoen mensen ! ) zonder toegang tot deze basisbehoefte.

- www.unric.org/en/water/27360-making-water-a-human-right

Door de explosieve groei van de wereldbevolking, kunnen we allen slechts concluderen dat water helaas het “nieuwe vloeibare goud “ zal worden. We mogen zelfs stellen dat het dat nu al is ! De financiële resultaten en enorme winsten die gemaakt worden door de Multinationals die het water beheren, spreken voor zich. Hiernaast een paar links naar de belangrijkste “spelers “op deze lucratieve markt.

- www.suez-environnement.com
- www.nestle-waters.com/brands

Deze multinationals verdienen voor hun aandeelhouders ieder jaar miljarden euro’s . Dit doen ze door o.a. het oppompen van natuurlijk drinkwater uit ondergrondse bronnen en het te distribueren. De prijs voor dit water is uiteindelijk zo hoog en de winsten die ermee gemaakt worden, mogen zoals reeds eerder aangegeven, fenomenaal genoemd worden. Als coöperatie hebben wij de nodige initiatieven ontplooit om water te beheren op een duurzame, maatschappelijke en sociaal aanvaardbare manier . Hierdoor moet het ook toegankelijk blijven voor iedereen.

Want het beschikbare water is eigenlijk voor ons allen!
Sustainable energy
Het woord duurzame energie ligt sedert een aantal jaren bij iedereen vooraan op de tong. Het is een maatschappelijk en economisch begrip geworden. Meer dan ooit is het ook een realiteit geworden. Ondanks de enorme sommen geld die de overheden aan subsidies hebben uitgegeven, wordt er tot op heden nog maar héél weinig echte duurzame energie geproduceerd. De klok staat nu op één voor twaalf om het tij nog te kunnen keren. De politieke en religieuze wereldleiders en veel andere belangengroepen, beginnen nu eindelijk aan de alarmbel te trekken.

Kunnen we het tij nog keren? Ja, wij geloven dat we als samenleving het verschil kunnen uitmaken en het tij kunnen doen keren. Maar dan moeten we wel echte actie ondernemen zonder te wachten en te hopen dat iemand anders het wel voor ons zal doen. Samenwerken aan een leefbare wereld voor ons en de generaties na ons.

Omdat wij geloven in echte duurzame energie, zijn wij reeds lang geleden op onderzoek gegaan naar de reële, bruikbare vormen van duurzame energie. Dat ze er zijn is een feit. Dat ze heden reeds op grote schaal gebruikt worden is een illusie. Gelukkig is op dit gebied ook beterschap op komst. Het overgrote deel van de zogenaamde “duurzame en groene energie”, is namelijk niet duurzaam of groen. U kunt onder Projecten terugvinden wat wij bedoelen met duurzame en groene energie.

Copyrights ©2015: Coöperatie Burbanks Capital U.A.